ul. św. Gertrudy 8/6, I piętro, Kraków
czynne: pon-pt 8-20, sob 9-14, 

tel: 12 411 92 64, 692 314 208

Rentgen Stomatologiczny

BADANIA 2D CYFROWE  (wynik na płycie CD lub wydruk na kliszy medycznej)

RTG PUNKTOWE (wewnątrzustne, celowane)   20 zł
RTG SKRZYDŁOWO-ZGRYZOWE
20 zł
Dodatkowy wynik na CD lub kliszy 
10 zł

                                    

RTG PANTOMOGRAFICZNE (wszystkie programy)  50 zł
RTG CEFALOMETRYCZNE ( tele, boczne głowy ) 50 zł
RTG PANTOMOGRAFICZNE +CEFALOMETRYCZNE 80 zł
RTG CZASZKI PA/AP 50 zł
RTG ZATOK OBOCZNYCH NOSA (WatersView) 50 zł
RTG STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH W ZWARCIU I ROZWARCIU 50 zł
Dodatkowy wynik na CD lub kliszy 10 zł
   

BADANIA 3D ( tomografia stożkowa CBCT)

MIKRO CBCT( 5X5cm)    60 zł
SZCZĘKA LUB ŻUCHWA (jeden łuk zębowy) 100 zł
SZCZĘKA + ŻUCHWA (całość uzębienia)  180 zł
STAWY SKRONIOWO-ŻUCHWOWE (jeden staw) 100 zł
Wydanie kopii badania na CD  10 zł

 

Wszystkie badania wydawane są bez opisu – do indywidualnej interpretacji i opisu przez lekarza kierującego na badanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami skierowania na wykonanie badania RTG są obowiązkowe dla wszystkich rodzajów zdjęć RTG (2D oraz 3D) z wyjątkiem RTG wewnątrzustnych (punktowych, skrzydłowo-zgryzowych), które można wykonać bez skierowania.

Kobiety w ciąży, w przypadku konieczności wykonania zdjęcia RTG muszą posiadać pisemne skierowanie na wszystkie rodzaje zdjęć RTG włącznie z RTG wewnątrzustnym.

WZÓR SKIEROWANIA DO NASZEJ PRACOWNI: